JE TO TAM !!! Ď A K U J E M E :-)

24.08.2012 00:48

ZŠ v Bernolákove získala vďaka Vášmu aktívnemu zapojeniu sa do hlasovania za projekt

"Mozog potrebuje kyslík, pod stromami nám to myslí" 8750 EUR na jeho realizáciu.

Veľké ďakujeme patrí preto všetkým Vám :-)

 

Viac na: https://www.sppolocne.sk/sk/vysledky-verejneho-hlasovania/vysledky-verejneho-hlasovania