Ja vyhrám, ty doplať !

02.05.2012 09:12

Stalo sa už tradíciou, že súťaže vyhrávajú firmy, ktoré nereálne podcenia svoje ponuky.

Na základe tohto vyhrajú a potom samozrejme peniaze nestačia.

Je to aj prípad Bernolákova?