Infotabuľa pre občianske združenie K VECI nebude.

07.09.2011 19:48

Dňa 8.8.2011 podalo občianske združenie K VECI žiadosť o pridelenie jednej z informačných tabúľ v obnovenom centre obce. Dnes prišla odpoveď, môžete trikrát hádať....samozrejme zamietnuté (pozrite si priloženú fotokópiu odpovede starostu).

8.8.2011 ešte tabule zívali prázdnotou dnes sú už všetky obsadené.

Za pozornosť stojí fakt, že list bol písaný 2.8.2011, dokonca v Bratislave a odoslaný až 6.9.2011. Dobré, že?

A zrejme na Obecnom úrade úraduje veštec, lebo už 2.8.2011 mi píše zamietavé stanovisko k mojej žiadosti, ktorú predsa dostal až o šesť dní neskôr - 8.8.2011.
Keď už nič iné, aspoň ste ma pobavili páni... nech sa Vám darí.
Dúfam, že pri vážnych rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú chod obce takto nezmätkujete!