Hor sa do obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici.

27.08.2013 08:12

 

Návrh obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici schválili na Obecnom úrade. Teším sa. Tu je mail z Obecného úradu:

Dobrý deň,
obdržali sme Váš konečný návrh obnovy detského ihriska na Družstevnej ulici v Bernolákove. K Vášmu návrhu nemáme zásadné pripomienky. Zmena nastala len v určení osôb, ktoré budú zodpovedné za odomykanie a zamykanie ihriska. Po zvážení sme dospeli k názoru, že túto činnosť budú mať na starosti príslušnící obecnej polície, ktorí tak môžu v ranných i večerných hodinách skontrolovať stav ihriska.
Súčasne žiadame o zaslanie vizualizácie textu ihriskového poriadku, ktorý bude umiestnený na informačnej tabuli na ihrisku.
Ďalej žiadame, aby ste termíny realizácie prác na obnove ihriska vždy vopred oznámili na obecný úrad.

S pozdravom

Molnárová