GRAFITY JAM - POZÝVAME VŠETKÝCH MLADÝCH ĽUDÍ.

10.09.2011 12:32

Pozývame všetkých mladých ľudí !!!

Zapojte sa do projektu:

„Tagovaním zmenu nedosiahneš – buď aktívny na tvorbe vecí verejných.“

Cieľ projektu:

  • vzbudiť Váš aktívny záujem o zlepšenie vzhľadu  obce
  • dať Vám najavo, že vieme, že ste tu a zaujímame sa o Vás a o Vaše názory.
  • zorganizovať prezentáciu tvorby mladých  - Grafity Jam I., II.. Odstrániť tagy (podpisy a čarbanice) na  zastávkach a budovách
  • zorganizovať besedy  na ktorých bude poukázané na reálne možnosti získania kontroly nad vlastnou budúcnosťou a o využití Vášho nadania a zručností  v prospech komunity do ktorej patríte

A to najdôležitejšie:

Založenie Rady mladých, ktorá by aktívne komunikovala s vedením obce a v rámci diskusie by predstavila hlavné problémy mladých ľudí, ktoré ich odrádzajú od zapájania sa do verejného života.

Projekt finančne podporila: Nadácia Intenda

 

V rámci projektu sa uskutoční:

 

 

VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ.

 Občianske združenie K VECI v Bernolákove