Graffiti sa stávajú súčasťou našeho života. (pozor - nie čarbanice po stenách, tie nechceme)

17.07.2011 15:23

POZRITE SI:

https://www.ta3.com/sk/reportaz​e/181335_graffiti-sa-v-posledn​ych-rokoch-stali-sucastou-aj-n​asich-miest

www.ta3.com
TA3 realita v súvislostiach, webový portál spravodajské televizie