Dožijeme sa ?

10.06.2012 19:00

Dožije sa raz aj Bernolákovo takéhoto starostu?