Dopravné značky

15.07.2014 15:16

Dopravné značky

 

Pôvodne som chcel napísať mierne konfrontačný príspevok o dopravných značkách v našej obci a ich využití pri výstavbe kanalizácie v Bernolákove. Povedal som si však, že napíšem skôr o tom, ako by sa mi to páčilo, ako o tom, čo sa komu nepodarilo.

Páčilo by sa mi, keby sa po celej obci vykonala pasportizácia dopravných značiek, Zistilo by sa, kde sú značky zbytočne, kde naopak chýbajú. Vytvoril by sa jednoduchý fungujúci systém. Bolo by úžasné, keby na to mala obec peniaze a zadala to profesionálom. Keďže na to prostriedky nie sú, mohli by sme sa my, občania, vodiči rozhliadnuť každý na vlastnej ulici, na ceste do obchodu, do práce atď. Prípadné zistenia a nápady pošlite na obecný úrad. Nech sa na to pozrú odborníci ktorí sa vyznajú v doprave, nech oslovia dopravný inšpektorát a v prípade, že bude tento podnet relevantný, nech sa vykoná náprava. Nestalo by to veľa peňazí, len trocha času venovaného pozorovaniu svojho okolia a kvalita spolu s bezpečnosťou nášho verejného priestoru by sa mohla zmeniť k lepšiemu.

Aby som išiel príkladom, hneď uvediem niekoľko námetov na riešenie:

Zmena trasovania autobusov SAD počas výstavby kanalizácie.

Nezdalo sa mi práve najideálnejšie, keď autobusy chodili po Orechovej ul. a bola tam umiestnená zastávka, keďže druhá bola o pár sto metrov na Dukelskej ul.. Autobusy museli chodiť cez nie úplne šťastne zrealizované spomaľovače, po ulici kadiaľ pobehovalo množstvo deti cestou do a zo školy. Oveľa vhodnejšie sa mi zdalo trasovanie autobusov po Trnavskej ul., cez Hlavnú ul., s využitím existujúcej zástavky pri železničnom priecestí a ďalej pokračovanie po pôvodnej trase po Dukelskej ul.

Zbytočné značenie Stoj, daj prednosti v jazde.

Toto značenie je podľa mňa úplne zbytočne umiestnené na križovatke Orechovej ul. a Jesenského. Bolo tam osadené asi pred dvoma rokmi a doteraz som neprišiel na dôvod, keďže do križovatky je krásny výhľad. Zmena prednosti mi príde skôr kontraproduktívna. Toto značenie pozostáva zo značky P2 STOJ, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE na Jesenského ul. a zo značiek P8 HLAVNÁ CESTA z oboch strán Orechovej ul.. Umiestnenie spomaľovačov na Orechovej ulici však jasne ukazuje zámer projektanta o ukľudnenie dopravy na tejto ulici, takže dávanie prednosti sprava prichádzajúcim autám z Jesenského ul. bolo ďalším prvkom ukľudnenia dopravy na Orechovej ul.. Tu je mojim návrhom dať všetky značky preč a nechať križovatku na pravidlo pravej ruky.

Označenie miest pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalšia vec ktorú som si všimol je absolútna absencia vyhradených miest pre parkovanie zdravotne ťažko postihnutých občanov. Vyhlášky a normy jasne stanovujú potrebu ich vyznačenia, množstvo, plochu a pod. Ich umiestnenie v blízkosti verejných miest ako sú parkovisko pred škôlkou, školou, obecným úradom, zdravotným stredisko, kultúrnym domom by síce ubralo parkovacie miesta pre ostatných vodičov, ale bolo by prejavom solidarity a vysokej vyspelosti spoločnosti, ktorá akceptuje a snaží sa integrovať občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prenosné značenie, použitie značky IP 30.

Odporúčam používanie značky IP 30 s doplnkovým textom ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY. Veľa ľudí jazdí po cestách automaticky, podľa zvyku a nevšimnú si, že sa niekde zmenila dopravná značka. Ako príklad uvediem už spomínanú P2 /STOP/ a P8 /HLAVNÁ CESTA/ na Jesenského ul. alebo zjednosmernenie cesty pri kultúrnom dome. Pri týchto zmenách mala byť osadená dočasná prenosná značka IP30 s doplnkovým textom ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY. Je dostatočne veľká a výrazná na to, aby zabránila zbytočným kolíznym situáciam. Použitie tejto značky mi absentovalo aj pri výstavbe kanalizácie, či už na Poštovej ul., ale aj inde po obci. Tak isto predmetná značka absentovala pri zmene trasovania autobusov SAD.

Vážení spoluobčania, tento článok mi trvalo napísať 45 minút. Približne toľko vám bude trvať napísať podnet na zmenu a úpravu dopravného značenia na miestnych komunikáciach v správe obce. Spravte to pre seba, svojich spoluobčanov a pre skvalitnenie života v našej obci.

 

Ing. Michal Peleš