Dočká sa prokurátorka, aby mohla konať?

02.12.2011 08:19

Tak keď pani prokurátorka čaká na odpoveď Krajského stavebného úradu v Bratislave vo veci jej zamietnutých protestov (výstavba Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek) a akosi sa odpovede nevie dočkať (aby mohla ďalej vo veci konať), možno jej pomôžeme a pýtame sa teda aj my, kedy nadobudli rozhodnutia KSÚ právoplatnosť: