Deň matiek.

08.05.2011 09:10

Ďakujem ti mamička,
veľké bozky na líčka,
nech pre teba znamenajú,
že ťa doma radi majú.