Ďalšie zneužitie poslancov zo strany starostu - píše Marian Jurča.

01.02.2012 01:33

 

Ďalšie zneužitie poslancov zo strany starostu:
Občania pozrite si uznesenie č.10/12/12/2012 a porovnajte si s video rozpravu a na konci kde sa číta uznesenie pánom tiež poslancom Bečicom . https://www.bernolakovo.sk/samospr/video_OZ/2010_14/zasad201210_video_1.html
Asi si ho nevypočujete ani neuvidíte , lebo druhá polovica záznamu má asi technické problémy
- chudera cenzúra- asi vie prečo...
sa technicky pokazila.
Ale v kocke: Pán Poor s obrovským nasadením presviedčal poslancov a len poslancov , lebo občania nemali právo do toho zasahovať , len ak ticho a nižšie uvedenými protestnými sloganmi, obhajoval len tam na obecnom zastupiteľstve predložený Investičný zámer Dolný Háj II. Po Tzv. odbornom / možno až zaujatom /obhájení si svojej práce Ing. arch. Dudášovou a hlavne neodbornej diskusii a nie odbornom obhajovaní , ale za to náruživo pritakávajúcich poniektorých poslancov hlavne pani Koporcovej a pána Šticu dal pán starosta hlasovať za súhlas za schválenie tohto
Investičného zámeru Dolný Háj II.
Aj za protestu 2 poslancov: Molnára a Trubača bol daný návrh zo strany starostu aby poslanci predmetný Investičný zámer odsúhlasili . Celý ceremoniál tak 35 minút o tak dôležitej veci , ako je rozšírenie obce o niekoľko tisíc obyvateľov , bez pôvodných obyvateľov za 5 minút.
Ajhľa a naraz v uznesení č10/2012 sa objaví , že poslanci schvália zmeny a doplnky v územnom pláne Dolný Háj II. a naraz pred schválením zmeny Územného plánu bude zmluvne dohodnutý spôsob výstavby a financovanie technickej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu.
Ajhľa veď také niečo tam vôbec neodznelo , ba naviac sa hovorilo o rozšírení možnosti zhrnúť a posúdiť doterajšie zmeny v územnom pláne a posúdiť možno vhodnosť tejto výstavby a vplyv na pôvodnú obec a až po tomto kroku zvážiť možnosť pokračovania v rozšírení a o akú mieru v ďalšom stupni územnoplánovacej prípravy.
Ba sám starosta povedal, že tento dokument vôbec k ničomu zatiaľ obec nezaväzuje.
Je len divné , že overovatelia , pán poslanec Štica a Káčer si túto na následky nedozernú maličkosť vôbec nevšimli ? A overili to, lebo inak by to uznesenie nemohlo v takomto znení byť s oficiálnou pečiatkou a parafované podpisom starostu zverejnené.
Mám taký dojem , že toto je naozaj rukolapný dôkaz vplyvu klientelizmu na vedenie obce, asi aj konečne rukolapný dokument o predošlých praktikách pracovníkov OÚ pri POHODE, rôznych doterajších doplnkov a zmien v územnom pláne, ktoré boli vždy pripravované následne po tlaku z vonku a možno podobným spôsobom drobných úprav uznesení aj odhlasované tzv. zástupcami občanov , lebo toto zasadnutie bolo úplným dôkazom , že občania sú len nato, aby dali hlasy poslancom pri voľbách a potom hlas občanov je len štekanie psa a karavána ide ďalej .
Ozaj kedy budú tie guláše k tým novým voľbám?
Mám z celého pocit, že niekto veľmi využíva situáciu momentálneho marazmu.
Marian Jurča