Ďakujeme za 2% K VECI

01.05.2013 08:52

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi 2% z daní občianskemu združeniu K VECI.

Peniaze budú pripísané na účet združenia niekedy v priebehu mesiacov jún, júl 2013.

Výpis z účtu zverejníme a tiež Vás budeme priebežne informovať ako sme s týmito peniazmi naložili.