Ďakujeme :)

10.08.2014 19:59

Ďakujeme Vám. Vaše 2% sú K VECI. 
Tento rok ste nám poukázali sumu 2660,98 Eur.
Peniaze použijeme na obnovu/údržbu/opravu detských ihrísk, pomoc ľuďom v núdzi, organizovanie spoločenských podujatí a podobne.
Pre občanov Bernolákova.
Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.