Ďakujem Vám.

16.11.2014 15:03
Priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám čo najúprimnejšie poďakoval za vašu dôveru, za vaše hlasy, za všetku podporu, ktorú ste mi venovali. 
Mandát starostu, ktorý ste mi zverili, je pre mňa nielen poctou, ale aj veľkým záväzkom a zodpovednosťou. Všetky svoje sily, energiu                   a schopnosti chcem venovať tomu, aby som s Božou pomocou túto obec spravoval spravodlivo, aby som slúžil jej prospechu, aby som spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva prijímal také rozhodnutia, vďaka ktorým bude obec napredovať a prosperovať k spokojnosti vás občanov. 

Zároveň chcem využiť túto príležitosť a zagratulovať zvoleným poslancom nového obecného zastupiteľstva.

Milí Bernolákovčania, želám vám všetkým peknú a pokojnú nedeľu. 

Richard Červienka