Ďakujem a téma MORATÓRIUM je na mieste....

12.11.2000 21:15

Priatelia, dovoľte mi poďakovať všetkým vám, ktorí ste prejavili podporu mojej kandidatúre v komunálnych voľbách 2014. 
Z volebnej kampane si odnášam veľmi silný zážitok. 
Čo povedať na záver tejto kampane?
Povedaného a napísaného bolo na tému volieb v našej obci skutočne veľa. Či už podloženého alebo nepodloženého dôkazmi, pravdivého alebo zavádzajúceho. Je na vás, aby ste všetko hodnotili, aby ste si vybrali. 
Do otvorenia volebných miestností zostávajú naozaj už len hodiny. Využite svoje výsostné právo zabezpečené zákonmi tohto štátu, aby ste     v slobodných voľbách rozhodli o tom, čo považujete za najlepšie pre váš domov, pre to jedinečné miesto kde žijete. 

Na záver by som ešte raz chcel poďakovať za prejavenú podporu a všetkým občanom zaželať príjemný volebný víkend. 

Od štvrtka 13. novembra 2014, 7.00 hod ráno začína platiť MORATÓRIUM. Verím, že ho budeme všetci spoločne rešpektovať.

Richard Červienka

PS:
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí hovorí jasne vo svojom § 30, Volebná kampaň:

(11) V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.