Čo sú zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo číslo 1/2012? A prečo sa tu nerešpektuje Zákon o obecnom zriadení?

14.02.2012 07:15
Starosta si na schôdzi 24.1.2012 nechal schváliť zmeny a doplnky  územnému plánu obce číslo 1/2012, o ktorých na schôdzi nebolo ani reči.Videl ich z Vás niekto? Hlasovalo sa len o prerokovaní Investičného zámeru "Bernolákovo - Dolný Háj II." Pýtam sa ho preto, čo to má znamenať, nech dá oficiálne stanovisko k tejto veci. Samotní poslanci sú z tohto uznesenia "rozčarovaní", uvidíme ako sú silní - či zjednajú nápravu. Zatiaľ viem len toľko, že napr. poslanec Štica zatiaľ zápisnicu zo schôdze nepodpísal.
Ďalšia vec sa týka porušovania Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v zmysle tom, že návrh rozpočtu obce na rok 2012 (schválený tiež na tejto schôdzi) nebol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred schválením. T.j. došlo k porušeniu zákona zo strany vedenia obce.