Čo sa skrýva v položke "ostatné príjmy" ?

24.02.2013 11:18

Na obecný úrad sme poslali túto žiadosť: