Chyby, chyby, chyby ... a my sa máme za ne hanbiť?

27.01.2013 10:54

Zastávka č. 12 Poštová ulica - Historický náučný chodník Bernolákovo (prvá a druhá fotka).
Tento týždeň bola osadená informačná tabuľa aj na Poštovej ulici. Celé toto dielo je pekné - až kým neprídete bližšie a nezbadáte chyby v texte. Ja viem, že je úžasné pred voľbami si napísať do zhrnutia volebného obdobia, že: Realizácia historického náučného chodníka. No ale kto má na rováši tieto chyby    v texte? Tabule vyzerajú byť urobené z kvalitného materiálu, ktoré nejaký ten rok vydržia - to teraz ostanú naveky s chybami? Všimol si vôbec niekto na úrade, že dali osadiť tabuľu s chybami? Kontroluje to vôbec niekto? Či je to taľafatka? Nemá kto skontrolovať text? Kebyže sa na to príde, tabuľa sa ani osádzať nemusela a mohla ísť rovno na reklamáciu!
Ale hanbiť sa budeme všetci. Lebo všetci tí, čo si prečítajú informácie na tabuli budú od nej odchádzať s miernym úškrnom  v tvári, v štýle .... že toto už čo je...

Neovládame gramatiku v Bernolákove? V tom Bernolákove kde pôsobil Anton Bernolák?
Pekná vizitka.
Chyby na tabuli sú nasledovné:
Vrchný text, posledný odsek, posledná veta:
... stanicoubratislavského... (tu sú dve slová spojené)
a
poštmajstra, ktor ... (chýba ypsilon)

Ďalšie nedostatky ako napríklad čiarky tam, kde byť nemajú a naopak, či predložky ponechané osamotené na konci riadku, to by sme ešte ako tak pretrpeli. No chyby v slovách textu sú priveľa - na smiech a hanbu.

A ďalšia vec:
V kalendári obce na rok 2013 som našiel ďalšiu chybu. V priezvisku slovenského básnika a prekladateľa Vojtecha Kondróta. Chyba je v poslednej vete textu mesiaca december 2013. Píše sa tam, citujem:
"V blízkosti kaplnky je pochovaný básnik Vojtech Kondród (1940-2003), rodák z Bernolákova."     (tretia fotka)


Vážení,
faux pas ako delo ! Rodák z Bernolákova a na úrade ani nevedia ako sa presne volá !
Hanba! A ešte raz naozaj hanba!
Dúfam, že sa aspoň rodine Vojtecha Kondróta ospravedlnili.

Našťastie na cintoríne, kde je umiestnená informačná tabuľa historického náučného chodníka, zastávka č. 11: Memoriálna kaplnka na cintoríne, je už jeho priezvisko napísané správne: Kondrót.
Uff, vydýchol som si ...

Fotka 1

 

Fotka 2

 

Fotka 3