Chceme byť informovaní - máme na to právo (!...?)

10.08.2011 09:26

K VECI žiada kópiu odpovede starostu obce prokurátorovi vo veci protestov a upozornení prokurátora ohľadom výstavby Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek. Nestačí nám prečítať si vyhlásenie obecného úradu až po ukončení konania. Chceme aby sme všetci vedeli ako konajú priebežne, čo odpísali prokurátorovi. Myslím si, že urobiť kópiu odpovede a poslať ju , nie je až tak časovo náročné. Prikladám našu žiadosť: