Chceli odomňa porušenie zákona.

14.03.2012 04:33
 
Tento oznam bol zverejnený na web stránke obce, plus bol vyvesený v deň volieb na vchodových dverách Obecného úradu (okrsku číslo 2), ďalej bol zverejnený na vývesnej tabuli, kde boli uvedené všetky vzory hlasovacích lístkov a tiež sme ho mali my nonstop na očiach na našom stole, kde sme si značili voličov do zoznamu voličov v okrsku. Na troch miestach vo volebnej miestnosti plus na webe obce, plus najmä v Zákone o voľbách do NR SR! A porušte to teda!
Ja som jednoznačne za dodržiavanie zákona v Bernolákove, a nielen pri voľbách. Ten platí pre všetkých.
Je smutné, že práve členovia komisie by nedbali zákon porušiť.