Červienkov volebný program

03.11.2013 20:23

Mgr. RICHARD ČERVIENKA, nezávislý kandidát  na  poslanca Bratislavského  samosprávneho  kraja  za  volebný obvod: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji,  Malinovo,  Zálesie.


Volebné číslo:   1

Vek:  34                                                                  

Bydlisko: Poštová 109/6, Bernolákovo 900 27

Vzdelanie: V

erejná politika na Univerzite Komenského v Bratislave

Zamestnanie: živnostník

Kontakt: richardcervienka@gmail.com 

Telefón: 0905 708 921   

  

Prečo kandidujem?

1)  V roku 2011 som založil občianske združenie K VECI (web stránka: kveci.webnode.com), kde realizujeme rôzne projekty na zvýšenie občianskej vybavenosti, organizujeme spoločenské akcie a charitatívne zbierky. Snažíme sa, aby ľudia získali záujem o spolurozhodovanie o veciach verejných, aby nenechali o sebe rozhodovať nekompetentných ziskuchtivcov, otvorene hovoríme o problémoch v obci a dávame podnety na ich riešenie. Práve veci verejné, komunálnu a regionálnu politiku  považujem za tak dôležité, že sa im chcem naplno venovať ako poslanec BSK, lebo tak môžem pre ľudí v našom regióne dosiahnuť viac  ako radový občan.

2) Som vrcholne sklamaný a nespokojný zo spôsobu,  akým  si (ne)plní  poslanecký mandát súčasný poslanec za náš volebný obvod.

3) Súčasne ma mrzí, že  Bratislavský samosprávny kraj  ako správna jednotka v regionálnej politike je fenomén, o ktorom  veľa ľudí nevie načo nám vlastne slúži, aké sú jeho právomoci, o čom rozhoduje, ako prerozdeľuje financie do nášho regiónu. Toto je treba zmeniť.

 

Podľa  pravidiel zdvorilostnej politickej komunikácie by som tu mal teraz kvetnatými rečami odprezentovať, čo by som chcel ako poslanec BSK dosiahnuť a nasľubovať Vám, vážení občania,  hory - doly až po modré z neba.  Za Vašu dôveru ja sľubujem niečo iné.

                Odmietam zdvorilostnú politickú komunikáciu. Cielene sa ňou zakrýva pretvárka, lož, rozkrádanie, korupcia, prospechárstvo, presadzovanie  záujmov, kde občan neznamená nič.

Preto môj prvý sľub je  – neprepáčim ani jeden z týchto nešvárov.  Budem verejne  a nahlas hovoriť a pomenúvať osoby a veci také, aké  naozaj sú. Nech by ma to stálo čokoľvek.  

                Odmietam urážanie inteligencie občanov, ktoré sa deje pred každými voľbami. Čo si napríklad mám myslieť o kandidátke na predsedníčku BSK, ktorá si  zorganizovala v Bernolákove „až“ niekoľkominútové stretnutie s občanmi  a miesto seriózneho dialógu, ako si predstavuje vedenie župy, sa zmohla len  na rozdávanie štrúdle a kvetín prítomným občanom?  Iní zasa  rozdávajú perá, knihy, varia guláše, natriasajú sa na predvolebných koncertoch. Lákajú  voličov presne  tak, ako  šmejdi dôverčivých dôchodcov.  No po voľbách zasa  bleskurýchlo na štyri roky zabudnú, že existujete. A tak máte dve možnosti:

Buď rýchlo zjesť štrúdľu, poliať kvetinu a len sa preboha na nič nepýtať a za nič na svete do ničoho nevŕtať. A vtedy vyhráva šmejd. Ale potom,  prosím – nenadávať, ako je na Slovensku všetko na nič.

Alebo povedať DOSŤ!  A šmejdov vyhnať. Občania nie sú stádo. Kto nemá úctu k občanovi – nemá v politike čo hľadať.

Preto môj druhý sľub jezískať mandát poslanca, bude pre mňa  znamenať: pravidelne sa stretávať s občanmi vo všetkých obciach volebného obvodu, informovať ich o zámeroch, plánoch a o všetkom čo sa prejedná na zasadnutiach BSK, prijímať pripomienky a podnety občanov, zvolávať verejné odborné diskusie, ktoré zhodnotia  dopady rozhodnutí na obce  volebného obvodu ešte pred ich schvaľovaním a   v parlamente BSK   zastávať jedine a výlučne  to, čím ma poveria občania a nie záujmy pahltných developerov a rôznych záujmových skupín.  Vy budete verejnou kontrolou mojej práce.

 

                Odmietam tolerovať lajdácke neplnenie si povinností.  Pre každého poslanca BSK nastal čas na poslanecký odpočet a ten ukázal, že žiaľ, ale poslanec za náš volebný obvod a starosta  Bernolákova v jednej osobe Ľubomír Poór zlyhal.  Niektorí ma odhovárali, aby som o tom radšej mlčal. Ale  ako by som mohol  mlčať?  Veď by som tým klamal seba  aj Vás.

Vážení občania Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Malinova a Zálesia – tiež ste pre pána poslanca zaujímaví  len tesne pred voľbami, tak ako my  v Bernolákove ? Ako sa zaujímal o Vás, o Vaše problémy  počas svojho volebného obdobia?  Ako Vás počas 4 rokov informoval o svojej činnosti a skutočne závažných rozhodnutiach BSK, ktoré majú na Vás dopad a ktoré ste aj Vy mohli ovplyvniť?   Ako ináč, ak nie výsmechom do tváre voličov nazvať spôsob, akým si (ne)plnil volebný program? Mimo iného pán poslanec BSK sľuboval, že sa zasadí o zníženie environmentálnej záťaže. Ako starosta sa ale obratom ruky bezohľadne podpisuje pod masívnu výstavbu, ktorá zvýši počet obyvateľov Bernolákova o mnoho tisíc a to so všetkými neblahými dopadmi na životné prostredie. Ďakujeme  za úžasné zníženie záťaže.

Preto môj tretí  sľub jeza žiadnych okolností nebudem konať ako Ľubomír Poór. 

 

Čomu sa chcem ako poslanec prioritne  venovať:  

-         dôsledne kontrolovať hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami BSK

-         vyžadovať odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov    na životné prostredie v dôsledku masívnej výstavby v regióne

-         pomáhať občanom pri zabezpečovaní sociálnej pomoci, sociálne poradenstvo zo strany BSK

-         presadzovať viac športových podujatí pre stredoškolskú mládež

-         pravidelne vyhodnocovať prístupnosť, efektívnosť a zmysluplnosť Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja  v nadväznosti na potreby jednotlivých obcí

-         zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky – prechody pre chodcov, spomaľovače a merače rýchlosti

-         v spolupráci s obcami vytvoriť spoločný kalendár kultúrnych podujatí a  tým podporiť vzájomnú propagáciu obcí nášho obvodu

-         zmapovať kultúrne pamiatky nášho obvodu a vytvárať podmienky na ich ochranu

 

9. novembra 2013 sa konajú voľby do Bratislavského samosprávneho kraja. Len raz za  štyri roky máte možnosť vyjadriť svoj názor a podporiť niektorého z kandidátov. Využite toto právo. Jedného z kandidátov si určite vyberiete. Neísť voliť znamená, že vyhrá práve ten, ktorého ste si najviac neželali. 

 

Na  stránke kveci.webnode.com si ešte pred voľbami budete môcť pozrieť  záznam z verejných diskusií s kandidátmi na predsedu BSK a s kandidátmi na poslancov BSK za náš  17. volebný obvod, ktoré sa konali v kultúrnom dome v Bernolákove. Na tejto stránke nájdete i ďalšie informácie o mojej činnosti  v občianskom združení  K VECI.    

Mgr. Richard Červienka