Cenzúra?

07.02.2012 04:47

Obecný úrad odmietol vyhlásiť v obecnom rozhlase našu výročnú schôdzu.