Časopis Bernolák porušil Etický kódex novinára.

03.01.2013 07:30

A je to tu, priatelia. Rozhodnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktoré konštatuje porušenia zásad novinárskej etiky.

Úsmevné sú najmä výroky JUDr. Bečicu, ktorý vo vyjadrení sa k mojej sťažnosti píše, že "sťažnosť občianskeho združenia K VECI, zastúpeného Bc.Richardom Červienkom redakčná rada považuje za nepravdivú a zavádzajúcu". A pokračuje: "Preto si neviem vysvetliť, čo viedlo občianske združenie k tomu, aby sa obrátilo na Tlačovú radu Slovenskej republiky, keď v článku nie je ani zmienka o občianskom združení a čo ho vedie k tomu, že vystupuje za niekoho iného".

Nuž, pán doktor - vážený predseda redakčnej rady, i všetci jej členovia -  ešteže existujú ľudia v Tlačovej rade Slovenskej republiky, ktorí sa vo veci vyznajú a odpísali Vám následovné:

"Veď práve a úloha občianskych združení nie je obmedzená iba pôsobením vnútri vlastnej organizačnej štruktúry, ale poslanie takýchto združení sleduje širší verejný záujem. Okrem toho podľa štatútu a rokovacieho poriadku Rady právo podať sťažnosť na porušenie etického kódexu novinára nie je obmedzené tým, že by sťažovateľ mal byť priamo zasiahnutý konaním odporcu".

 

Posledný odsek rozhodnutia:

"Odporca má povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia. Rozhodnutie bude zverejnené na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady)".

Tak som teda veľmi zvedavý, ako s týmto rozhodnutím naloží redakčná rada časopisu Bernolák.

Ale v každom prípade si myslím, že sa nepoučia. Viď článok v ostatnom čísle Bernoláka 4/2012 pod názvom "Pohoda čaká na prvých klientov". kde starosta Ing. Ľubomír Poór píše:

"Som si vedomý aj skutočnosti,že nie všetci občania prijali výstavbu sociálnych zariadení s pochopením, čoho sme počas výstavby boli svedkami, kládli rôzne prekážky, aby zastavili stavbu a rôznymi formami sa stavali do pozície oponentov riešenia sociálneho programu obce. Prekonali sme aj tieto prekážky za podpory poslancov obecného zastupiteľstva, organizácie zdravotne postihnutých, klubu dôchodcov, ale aj občanov jednotlivcov, ktorí nás často individuálne podporovali v tomto úsilí".

Od konkrétnych mien prešli do všeobecného hodnotenia stavu (... aby sa vyhli ďalším podaniam...?). No problém ostal. Znovu len propaganda. Bez umožnenia vyjadrenia názoru inej strane. Len oni môžu tvrdiť v Bernoláku.

Ja len pripomínam zase a znovu veľmi rád, kdekoľvek a kedykoľvek sa ku všetkému čo zverejňuje občianske združenie K VECI môžete všetci bez problémov vyjadriť. Máte na to priestor. Tu v diskusiách alebo na facebooku priamo do jednotlivých statusov či na mailovej adrese občianskeho združenia

K VECI.

Redakčná rada časopisu Bernolák ide v starých koľajách. Čas sa u nej akokeby zastavil niekde v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď vládla jedna strana, ktorá mala vždy pravdu. Za obecné peniaze šíriť názory len svojej strany a nedať priestor na vyjadrenie sa iným je úbohé.

Pevne verím, že občania obce to vidia.

S pozdravom

Richard Červienka