Časopis Bernolák 1/2013 - príde konečne k náprave?

24.02.2013 11:24

JUDr. Bečicu - predsedu Redakčnej rady časopisu Bernolák sme oslovili s pripomienkou na rozhodnutie Tlačovej Rady Slovenskej republiky. Podľa tohto rozhodnutia je Redakčná rada časopisu Bernolák vyzvaná k náprave v najbližsom vydaní časopisu Bernolák. Porušila totiž Etický kódex novinára a to hneď vo viacerých bodoch. Pevne veríme, že v najbližsom vydaní časopisu Bernolák dôjde k náprave.