Bytovka Glance House pri Lidli

19.08.2013 08:02

 

Všetci záujemcovia o byt, ktorí podpísali zmluvy, zaplatili zálohu. Jedine Obecný úrad, ktorý zmluvu tiež podpísal, zálohu nezaplatil. A dôvod? Starosta Poór "mal pochybnosti". Prečo o nich mlčal?


Pozrite si reportáž o bytovke Glance House pri Lidli:
https://www.youtube.com/watch?v=i5tMRImJNCU