Bude pohoda v Bernolákove?

27.12.2012 09:29

Dňa 10.11.2012 som sa zúčastnil Dňa otvorených dverí v Penzióne Pohoda. Priniesol som si so sebou aj Zakladaciu listinu, v ktorej obec Bernolákovo v zastúpení starostom  Ing. Ľubomírom Poórom a JUDr. Emanuel Krokovič spolu v auguste 2005 založili neziskovú organizáciu Penzión Pohoda. (viď fotka nižšie)

 

Na úvodnej strane tejto Zakladacej listiny sú zakladatelia napísaní správne: na jednej strane obec Bernolákovo zastúpená starostom, na strane druhej pán Krokovič. No na ďalšej strane ma zarazil fakt, že v orgánoch takto vzniknutej neziskovky figuruje starosta obce už so svojim vybieleným rodným číslom, teda nie s IČOm v zastúpení obce ale už ako fyzická osoba so svojim rodným číslom a so svojou adresou trvalého pobytu. (viď fotka nižšie)


 

Pýtam sa:

Je podľa vás normálne aby starosta obce figuroval v Zakladacej listine neziskovej organizácie (ktorá dostala do prenájmu Penzión Pohoda na neuveriteľných cca 30 rokov) na prvej strane v zastúpení obce a na druhej strane listiny už ako fyzická osoba so svojim vybieleným rodným číslom a adresou ako jeden zo zakladateľov neziskovky?

O čo tu ide?

Starosta má všade figurovať v zastúpení obce Bernolákovo s IČOm predsa !

Akonáhle sa niekde objaví so svojím rodným číslom (nie s IČOm) a adresou svojho trvalého pobytu (nie adresou obecného úradu) ide logicky o fyzickú osobu pána starostu !

 

Tak na toto som sa opýtal ako prvé. Bolo mi odpovedané v zmysle, že čo koho zaujímajú listiny, dôležité je to čo sa postavilo. A postavilo sa pre ľudí predsa, (a začala sa vyťahovať na mňa, no nazvime to: sociálna karta), pre našich seniorov. A mám si naštudovať zákon o neziskovkách. Tam je to napísané, že neziskovku môže predsa založiť aj fyzická osoba. Že keď nemám naštudované zákony, tak sa nemôžeme baviť ďalej..... no na to som odpovedal, že prečo by som mal mať naštudované všetko, veď na to ste tu vy dnes na Dni otvorených dverí, aby ste mi vysvetlili veci, ktorým nerozumiem.

Nie, nie, nie. Červienka si musí naštudovať zákon o neziskových organizáciách a hotovo.

Tak som si teda naštudoval.

V § 6 Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby sa píše pod písmenom d nasledovné:

„Zakladacia listina obsahuje: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi.“

Z uvedeného vyplýva, že neziskovú organizáciu zakladá fyzická osoba alebo právnická osoba, nie MIX fyzickej a právnickej osoby, tak ako je uvedené v Zakladacej listine neziskovej organizácie Penzión Pohoda.

Je absolútne neprípustné a nemorálne aby starosta obce figuroval v Zakladacej listine v zastúpení obce a zároveň aj ako fyzická osoba !

Čo z toho možno vyplýva?

 

... môžeme sa len domnievať, domnienku vyjadrím v nasledujúcom príbehu. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná. Ide o fikciu:

 

Starosta sa spoločne s riaditeľom penziónu dohodnú na spoločnom kšefte na obecných a iných senioroch. V zakladacej listine na úvodnej strane zastupuje starosta samozrejme obec, no otočíte list a ups, už v neziskovke vystupuje ako fyzická osoba a to priamo ako orgán najvyšší, t.j. spoluzakladateľ neziskovky. Samozrejme všade inde, aj v médiách a pri prezentácii penziónu vystupuje už len pán riaditeľ a prezentuje sa. Nikomu nenapadne pozrieť Zakladaciu listinu, kde potíšku figuruje starosta na druhej strane listiny ako spoluzakladateľ neziskovej organizácie (fyzická osoba), ktorá dostala do podnájmu penzión na 30 rokov. Veď starostom nebude doživotne (dúfam a veríííím). Vyzerá to tak, že si pripravuje zadné vrátka. Keď ho už občania nezvolia, prejde do neziskovky ako pán spoluzakladateľ. A neverte tomu že bude zarábať 350 Eur. Viete, neziskovka nemôže tvoriť zisk, ale zamestnanci a štatutári samozrejme berú mesačne plat, aj dozorná  a správna rada berie odmeny za svoje počiny, resp. minimálne im uhradia cestovné náklady. Nuž ale kto to kedy skontroluje, že? Takže tu sa prerozdelí zisk? A nepôjde o malé peniaze. (O zvláštnych praktikách a záujmoch ohľadom  penziónu svedčí aj zmluva o prenájme medzi obcou a neziskovou organizáciou. O „výhodnosti“ zmluvy pre obec Bernolákovo čítajte nižšie.)

Zo štatútu takto vzniknutej neziskovej organizácie je jasné že zakladatelia neziskovky majú také vymoženosti a práva, že akási dozorná a správna rada nemá šancu zmeniť akékoľvek rozhodnutia zakladateľov. Sú len do počtu aby sa nepovedalo...., lebo samozrejme dozornú a správnu radu treba mať. Pekne v štatúte vyzerá. Napriek tomu si poistia aj členov dozornej a správnej rady a nominujú do nej poslancov roky lojálnych k starostovým počinom. Povedzte mi prosím, kde je napísané, že v dozornej a správnej rade musia byť poslanci? Len oni vedia všetko? Musia byť všade? Poniektorí z nich nezvládajú ani svoj poslanecký mandát, nieto ešte sedieť v dozornej a  správnej rade. Ale  PRÁVE tento fakt (že nezvládajú) sa náramne niekomu hodí na ľahkú manipuláciu s nimi. Alebo PRÁVE vyvolení sa samozrejme hodia na všetko – lebo ruka ruku myje, kšeftujú spoločne? Tak náramne si rozumejú.

Prečo sa do správnej a dozornej rady nenominujú ďalší občania obce, odborná verejnosť?

 

A postavili obrovský Domov dôchodcov, zaúverovali obec na ďalších 20-30 rokov. Výška úveru sa pomaly ale isto šplhá k výške ročného rozpočtu obce (už teraz je to cca 2 milióny eur – tu nejde o fikciu, toto je FAKT!).

To všetko samozrejme pretlačil starosta cez svojich poslancov v obecnom zastupiteľstve. A stále všetkým tlačí do hlavy, že to robí v prvom rade pre občanov obce. Veď uvidíme koľko bude nakoniec obyvateľov Bernolákova bývať v Domove, či nakoniec gro nebude cudzích.

Napriek všetkému bude penzión stále v prvom rade pre občanov Bernolákova.

Nemôžete si to dovoliť? Jáj, tak máte smolu, musíme dať prednosť cudzím seniorom lebo viete, penzión treba uživiť a aj zarobiť na ňom.

 

Koniec fikcie a  poďme späť do reality: do rozhovoru s pánom riaditeľom – Krokovičom.

 

Aká bude výška mesačného doplatku seniora v penzióne? – pýtam sa. Odpoveď je nejednoznačná. Závisí to od výšky majetku, ktorým disponuje senior, výšky dôchodku, všetko posudzuje a skúma vyšší územný celok (VÚC). Znovu sa pýtam, že predsa len sa musí vedieť približná suma mesačného doplatku aspoň orientačne..... no odpoveď neprichádza. A prečo neprichádza? Lebo podľa pána Krokoviča nemám reálny záujem o ubytovanie v penzióne. Veru, čítate dobre. Je pravda, že záujem bývať tam momentálne nemám, no zabúda na fakt, že som jedným z tých, ktorí budú penzión 20 až 30 rokov splácať.

 

To ja akože nemám právo pýtať sa?

Len tí majú právo pýtať sa, ktorí majú reálny záujem bývať v penzióne?

 

Našťastie opodiaľ stála jedna staršia pani. A pridala sa k nám do rozhovoru. Že teda ju tiež zaujíma výška doplatku. Že nevlastní žiadny majetok, nemá nič. Koľko bude doplácať? (V duchu som si povedal: „No, teraz buď frajer, a povedz aj tej pani, že nech si naštuduje zákony, vyhýbaj sa priamej odpovedi.“) Samozrejme sa to nestalo. To nebol Červienka ale pani s reálnym záujmom o ubytovanie v penzióne. Takže prejav a rétorika sa samozrejme v okamihu zmenili. A konečne som prvýkrát počul sumu: cca 500 Eur je mesačný doplatok. Len pán Krokovič zabudol podať informáciu, pre nás všetkých ostatných, ktorí budeme splácať Pohodu, že to nie je celý doplatok, ktorý bude treba za klienta zaplatiť.

Potom mi bola priblížená celková situácia ohľadom práce riaditeľa takéhoto penziónu. Že aké je to ťažké. Práca s ľuďmi. Každý jeden senior si so sebou nesie aj svoj kríž. O ktorom hovorí so svojím spolubývajúcim na izbe. Jeden sa tam dostane „vďaka“ tomu že bol celoživotný alkoholik a pobyt mu platí VÚcka, druhému nedopláca VÚcka nič ale mesačne sa mu skladá na pobyt rodina. No kde je potom spravodlivosť? (Nezabúdajme, že aj obecná pokladňa bude prispievať na ubytovaných v penzióne.)

Toto všetko musí riešiť riaditeľ. Aby boli všetci ubytovaní spokojní, aby sa predišlo zbytočným sporom. A viete kto je najdôležitejší človek v penzióne? Nie, nie, riaditeľ to podľa riaditeľa nie je, je to upratovačka. Lebo tá ako prvá navštívi ubytovaných. Tú vidia ako prvú. Tá im vykúzli prvý ranný úsmev na tvári, milo ich pozdraví, poupratuje a odíde. A samozrejme to všetko robí za mizerný plat. Aj to je údel riaditeľa. Dať dokopy pracovný mančaft, ktorý bude milý, ústretový, vždy ochotný pomôcť, poradiť, povzbudiť a samozrejme nezabúdajme, vždy všetko za mizerný plat.

Ej, že som sa nespýtal, za aký plat pracuje mesačne taký pán riaditeľ?

Myslíte, že za mizerný?

Možno by sa mohol podeliť s tou upratovačkou, ľahšie by sa jej žilo aj robota by ju viac bavila.

Mimochodom, je naozaj upratovačka prvým človekom, ktorého uvidí senior ráno? Nie je to náhodou ošetrovateľka? Ale toto naozaj len na okraj, to nie je teraz až také podstatné...

 

Potom som dostal ponaučenie, že sa ťažko robí, keď vám niekto vkuse hádže polená pod nohy. Namiesto toho že máme byť radi že sa tu stavia  penzión pre seniorov, vypisujeme články, ktoré sa čítajú s ťažkým srdcom. A človek stráca potom chuť robiť sociálne veci.

Že by mali tie články až taký účinok na Vás, pán riaditeľ?

No nechce sa mi veriť, pán riaditeľ.

 

Na Červienku má pán riaditeľ ťažké srdce. Lebo píše nepravdy, polopravdy a hlavne tendenčne.

(To už ale posúďte vy všetci čitatelia.)

 

Napríklad je podľa pána Krokoviča nepravda, že vo Vojke je mesačný doplatok od klienta vo výške 700 – 1300 eur. Do Vojky som volal  v apríli 2011. Do telefónu mi toto rozpätie sumy bolo povedané. Záznam rozhovoru s tým pánom na opačnej strane nemám a už neviem ani jeho meno. A to všetko nahráva momentálne tomu, že podľa pána Krokoviča som tendenčný a píšem polopravdy, nepravdy. Kebyže mám záznam telefonického rozhovoru, mohol by som sa brániť. Takto je to v polohe: slovo proti slovu.

Ale samozrejme nebránim pánovi Krokovičovi zverejniť výšku mesačných doplatkov jednotlivých klientov vo Vojke. No povedať nestačí, zverejniť originálne doklady o doplatkoch si prosím.

A prečo by to mal urobiť?

No už len preto aby Červienkovi dokázal svoju pravdu, keď má tak ťažké srdce na mňa za článok.  Že tie doplatky naozaj v takej výške nie sú u neho vo Vojke.

 

Rozcítil ma veru. Je to rečník. Má dar reči. Nevídaný. Musím jednoznačne pochváliť.

 

Do rozhovoru nám „skočila“ babka seniorka. Že kedy sa otvorí konečne penzión. Jóóój, aké krásne, vidíte pán Červienka, pre toto to robíme, pre takéto babky, toto je cieľ, zmysel, tejto práce. (A nie zrejme akési zakladacie listiny a rýpavé otázky....)

Boli to silné momenty, vtedy som na chvíľu mal pocit, že či naozaj tento účel (Penzión Pohoda) nesvätí všetky cesty, ktorými bol zriadený. Keď na vás pozerá trasúca sa babka a v očiach jej vidíte fakt potrebu byť už ubytovaná v penzióne a zároveň i vďaku za to..... no je to silná emócia. A padla vždy pánovi riaditeľovi vhod počas nášho dlhého rozhovoru, aby mi tým demonštroval jeho sociálne poslanie na tomto svete.

 

Ale čo tam babku trápi akási zakladacia listina, čo ju trápia ostatní občania obce, ktorí majú platiť úver dlhé roky. Veď každý si nesie svoj kríž predsa. Aj ona si ho nesie, a momentálne si ho chce riešiť v tomto penzióne. Čo ju čo majú trápiť „ťahanice“ okolo.

Babka si rieši svoju situáciu - tomuto rozumiem.

A za nás rozhodli naši úžasní poslanci, ktorých ste volili. Česť výnimkám.

 

Potom som hovoril s jednou mladou pani. Bola s dcérkou pozrieť penzión. Chce do neho presťahovať svojho otca, rodáka z Bernolákova, ktorý je zatiaľ ubytovaný v inom penzióne. Ona je veľmi vďačná za to že penzión je tu. Tiež nepotrebuje riešiť okolnosti. Na čo? Rieši si prioritne svoju situáciu – rodinnú. Tá hrá prím.

Aj tomu rozumiem. Dcéra rieši svoju rodinnú situáciu.

 

Potom som sa pridal do skupiny – babka, vnučka a zrejme pravnučka ešte v kočíku. Vypočuli sme si pani povolanú na rozprávanie okolo fungovania penziónu. Zistil som že takto sa dozviem viac. Znovu počujem sumu doplatku 500 eur mesačne. Babka pozrie na vnučku a povie: „Bude musieť zasadnúť rodinná rada...“

Veru, kto z dôchodcov má 500 Eur mesačne navyše aby dal za ubytovanie v penzióne? Z 300 eurového dôchodku asi ťažko.

 

A tak sme sa tešili na ten penzión, už sme sa v ňom videli, že?

Ak nepomôže rodina, babka nemá najmenšiu šancu dostať sa žiť do takéhoto zariadenia.

 

Ale čo my ostatní?

 

My máme byť len radi že sme vyriešili situáciu cudzím seniorom a snáď aj niektorým z tých našich seniorov?

Pre nás sú predsa dôležité otázky financovania a udržateľnosti penziónu pri rôznych variantoch jeho priebežného prevádzkovania (plne obsadený = aké náklady? poloprázdny = aké náklady?).

Do dnešného dňa nikto z kompetentných neposkytol ani len odhad nákladov na financovanie penziónu. Keď podávate akýkoľvek projekt, na ktorý žiadate financie, musíte predsa predložiť rozpočtovú správu (aj ja to tak musím robiť keď píšem projekty za občianske združenie). Stavba za neskutočné státisíce eur, na ktoré sa budeme skladať všetci dlhé roky a na úkor chodu obce, musí mať doslova vymakanú rozpočtovú správu o finančnej politike penziónu. Kde je zoznam nákladov na penzión, na jeho stavbu, na jeho prevádzku, na rôzne varianty nákladov?

 

Prečo takáto správa nevisí na web stránke obce?!

Údajne bude penzión aj ziskový – raz.... No bodaj by bol. Ale kde je podrobná kalkulácia tejto ziskovosti? Kedy nastane? A za akých podmienok nastane? Lebo keď nenastane, ľahko nás odbijú slovami: Veď penzión nie je plne obsadený, čo ste čakali zázraky?

 

Viete čo, radšej sa o ziskovosti penziónu ani nebavme. Budeme radi keď dedina kvôli nemu nepadne na kolená! Budeme veľmi radi, keď dokážu udržať vôbec chod penziónu. Aby nežral 30 rokov obecné peniaze, aby zarobil aspoň na náklady. Zatiaľ tu máme len jeden braný úver za druhým, tie treba splácať!!! Kdeže zisk vážení!

Úvery, ktoré bude obec (MY VŠETCI) splácať Štátnemu fondu rozvoja  bývania nasledovne:

2x12 nájomných bytov  537.245,- € s dobou splatnosti 30 rokov

Zariadenie pre seniorov 803.280,- € s dobou splatnosti 20 rokov.

Pre ďalšie záväzky vplývajúce z tejto akcie  musela obec zobrať ďalší  komerčný úver od Tatra banky vo výške 400.000,- € a založili náš Kultúrny dom !!!

 

Takže výška úverov spolu: 1 740 525 EUR ! Podotýkam, že je to suma bez úrokov za poskytnutie úverov!

 

Do Tatrabanky určite nevrátime 400 000 EUR ale podstatne viac, je to komerčný úrok. K úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania si môžete prirátať minimálne 1% úrok. 

A všade sú samozrejme poplatky za vedenie úverových účtov.

 

Prečo správa o tom kedy bude penzión ziskový a za akých podmienok nevisí na web stránke obce?

 

Namiesto toho zaúverovali obec, zvyšujú dane a poplatky....

... a keď sa opováži nejaký poslanec vstať a navrhnúť znovu odmeny,, resp.navýšenie platu pre starostu za úžasný chod našej obce, tak to bude vrchol maximálnej drzosti!

Už teraz berie nehorázne odmeny, resp. navýšenie platu (vo výške 40% v každej mesačnej výplate). Základný plat starostu mu musí za jeho výkon bohate stačiť !!!

A to mu poslanci schválili toto navýšenie platu dopredu. Nie spätne za vykonanú prácu ale dopredu !!!

Aj Vy všetci pracujúci, dostávate navýšenie platu, resp. odmenu takto dopredu ? ? ?

Starosta Bernolákova zarába 2576 Eur mesačne !

Z toho je základ 1840 Eur a to úžasné poslancami schválené a "zaslúžené" navýšenie platu o 40% je plus ďalších 736 Eur mesačne !

Tak napríklad v tomto roku zarobí 30 912 Eur čo je v slovenských korunách zaokrúhlene 931 255 korún !!!

A to je - podotýkam - len tento rok.

A koľko rokov je už starostom?

Toto je absolútne zlé.

 

Pokračujem ďalej:

Pri prehliadke Penziónu Pohoda som si všímal aj výhľad z okien. No „nádhera“. Okolití susedia sú z toho určite nadšení, že stratili súkromie. Z okien totiž vidieť priamo do ich okien a dvorov. Rodiny umiestnených v penzióne sú šťastné, čo tam po susedoch a čo tam po tom aký bude mať ich umiestnený rodinný príslušník výhľad z okna (ak je teda ležiaci). Veď ani nevstane z postele....A čo tam po tom ako sa cítia susedia.  Hlavne že je penzión v centre obce, kde má senior blízko obecný úrad, kultúrny dom, poštu, parčík.... A to mu je na čo, keď nevstane z postele?

Ostáva len dúfať že pohybliví seniori nebudú „čumákovať“ z okien a sledovať susedov čo robia na svojich súkromných pozemkoch. Že budú svoj voľný čas tráviť na onom obecnom úrade, v kultúrnom dome, na pošte a v parčíku. Veď predsa majú penzión v centre obce.

Ozaj na obecnom úrade je zasadačka hneď na prízemí, tam by mohli chodiť seniori každý deň na návštevu, spievať si, štrikovať, debatiť, piť kávu, pýtať sa na všetko. Určite sa im zamestnanci budú ochotne venovať. Veď predsa je to náš penzión v centre obce. A seniori tak veľmi chcú chodiť na obecný úrad, do kultúrneho domu, na poštu a do parčíka. Mám dojem, že poniektorí zamestnanci obecného úradu sa len flákajú – môžu sa seniorom naplno venovať.

Pán náčelník im môže robiť prednášky, mediovať ich, pomôcť tak pánovi riaditeľovi riešiť osudy ubytovaných v penzióne.

 

 

Pýtam sa ďalej:

Kde boli vystavené variantné riešenia umiestnenia penziónu? Kedy a kde mohla verejnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu ohľadom umiestnenia penziónu v obci? Ďalší príklad zlyhania. A direktívneho jednania. Bude to tu a hotovo! A komu sa nepáči, má smolu. Ešte proti kritikom poštveme seniorov (ktorí si vtedy naivne mysleli že budú všetci bývať v penzióne.... už snáď vytriezveli z toho), budeme na kritikov vyťahovať sociálnu kartu – že je to pre našich seniorov, ktorí si zaslúžia opateru a úctu...., že??? Toto je stará známa taktika. Tak páni, na vašu taktiku, naša taktika:

Vy ste peniaze nás a našich seniorov vyhodili pre cudzích !!!

 

Odmietam sa zmieriť so sumou vynaloženou za stavbu Penziónu Pohoda, ak v nej bude čo i len jeden cudzí senior, t.j. neobyvateľ Bernolákova! Stavali ste ho pre Bernolákovčanov, nie? Tak im ho dajte!!!

 

V dnešnej dobe, kedy si mestá a obce chránia svoje finančné rozpočty sme my vyhodili milióny eur na cudzích seniorov?!

 

A čo s našimi dôchodcami, ktorí fakt nebudú na to mať aby boli v ňom ubytovaní? O tých sa ako postaráme?

 

Kto kázal predstaviteľom obce stavať takto obrovský penzión? Takto zaťažiť obec? S kým sa o tom bavili? Nový projekt penziónu mali pol roka v šuplíku a občania sa o ňom dozvedeli, až keď sme sa o to začali v združení intenzívne zaujímať. Pamätáte sa?

 

My, občania, sme vlastne zaplatili dva projekty penziónu. Prečo? Prvý ešte rátal so zapracovaním Antoniadesovej vily (starej materskej škôlky) druhý projekt ju už dal zbúrať. Prečo?

 

Prečo my, občania, máme platiť tieto nehoráznosti?

 

Ďalšia informácia mňa osobne zarazila. Izbu v penzióne si má zariadiť každý jej obyvateľ sám, t.j. má si doniesť svoj vlastný nábytok.

A dôvod:

... bude sa cítiť ako doma. Nábytok mu navodí pocit, atmosféru domova.

No čo sa čudujete?! (Nie vy, to sa opýtali mňa.)

Že vraj je to úplne normálne.

No ja chcem povedať, že je to prinajmenšom čudné, aby som si ja do penziónu nosil vlastný nábytok.

No len si predstavte, ako trepete do penziónu okrem svojho seniora, ešte aj jeho červotočmi nahlodanú skriňu, storočný matrac, uškrípanú posteľ. Ten penzión bude teda vyzerať! Hygienické predpisy splnené že až.

 

No nehanbíte sa? Ako správny syn, či dcéra šup šup, nakúpiť všetko nové.... Veď predsa sa nebudete hanbiť za nábytok. Treba mať úctu a rešpekt. A predsa sa vášmu seniorovi nebude spolubývajúci smiať, že akú má skriňu a preležaný (a ešte neviem aký...) matrac.

Takže máte ďalšie výdavky.

 

Namiesto malého penziónu pre našich seniorov, vzniklo toto, nazvime to „DIELO“ za neskutočné peniaze.

 

Prečo?

Teraz tam budú musieť byť ubytovaní aj cudzí. Aby sme nepadli na hubu.

 

 

Súhlasíme s tým, že o seniorov sa treba postarať. No nie týmto štýlom ako to urobili v Bernolákove. Už bol aj inzerát v Senecku (ten kto zaplatil, zase obec?). Proste naši seniori penzión neuživia. To je jasné.

 

STAVALI SME TEDA PRE CUDZÍCH?

 

BOLO TO NUTNÉ ???

 

Aj bu bu bu bolo.

 

Že ak naďalej budem rýpať, budú voči mne vyvodené právne kroky.

Že sa zatiaľ nevie ako beží biznis v Bagetke na Račku (tam robím), ako odvádzame dane, či vydávame bločky alebo nie..... (ak som to správne pochopil, tak sa môže zariadiť aby mi to niekto skontroloval....)

Nuž poviem vám, od začiatku roka 2012 sme mali už štyri daňové kontroly.

Toto je daň za „rýpanie“ do všemocných.

Kolegov v Bagetke som požiadal o pochopenie situácie. Že zvýšený počet kontrol je vďaka mojim aktivitám v Bernolákove.

 

Páni, mňa musíte dať odstreliť, aby som prestal !

Akási daňová či aká kontrola v Bagetke, ktoré posielate, mňa nezastaví !

 

Takže bu bu bu nezabralo.

Na mňa určite nie.

 

Jáj, a sľúbil som článok o sociálnom zámere, rozmere, zábere penziónu Pohoda. Že urobíme článok o penzióne, prečo je, na čo je, pre koho je. Taký milý článoček. Na podporu penziónu.

Nuž, priznávam, sľúbil som.

Ale pridávam dodatok.

Najprv si ho obsaďte seniormi, potom vydajte pravdivé údaje o tom, koľkí z nich sú z Bernolákova. A keď budú tri štvrtiny penziónu obsadené našimi seniormi, potom som ochotný robiť osvetu tohto zariadenia na stránkach K VECI.

 

Priznávam sa,  rozhovor s riaditeľom Krokovičom som si nahrával. Za účelom 100% autentickosti zachytenia informácií od pána Krokoviča – veď predsa nemôžem písať tendenčne a polopravdy a nepravdy....

Po výzve z jeho strany som nahrávanie zastavil a nahrávku vymazal.

Pán Krokovič, nenahrávam pre to aby som Vás diskreditoval v očiach verejnosti, nahrávam preto aby som zachytil fakty čo najlepšie.

 

Takže nahrávku nemám a už teraz počujem ich názory ako píšem aj tento článok tendenčne a polopravdivo.

 

Akokoľvek môže Červienka písať, pre pánov to bude vždy tendenčné a polopravdivé.

 

Ale veď každý nech si na moje názory urobí názor sám.

 

Ja mám tiež svoj názor na katastrofálny tok informácii smerom z Obecného úradu k občanom.

 

A na chod tejto obce mám tiež svoj názor, ktorý je myslím jednoznačný aj z tohto celého článku.

 

 

A na záver slávna zmluva medzi obcou Bernolákovo a neziskovou organizáciou Penzión Pohoda:

 

Chcem vám povedať, že právnik, ktorý ju písal, by mal dobrovoľne vrátiť diplom. Dobre vedel, že prvoradé majú byť predsa záujmy obce Bernolákovo, nie neziskovej organizácie Penzión Pohoda, ktorú síce vlastní aj obec, no nie celú.

V prvom rade ide jednoznačne o záujmy obce predsa !!!

To vie každý normálny človek, i „laik“ , na to nemusí ani právo študovať !!!

No zmluva zvýhodňuje neziskovú organizáciu Penzión Pohoda.

PREČO?

 

A predpokladám, že sme tomu pánovi právnikovi aj zaplatili z obecných peňazí za túto super zmluvu.

 

K zmluve:

  1. Napriek tomu, že je zmluva pomenovaná ako Zmluva o spolupráci pri prevádzke zariadenia pre seniorov na poskytovanie sociálnych služieb, ide v podstate o klasickú nájomnú zmluvu. Tá sa neuzatvára podľa Obchodného, ale podľa Občianskeho zákonníka, resp. zákona č. 116/1990 Zb.
  2. Dojednanie doby nájmu na takmer 30 rokov síce nie je v rozpore so zákonom, je však sporná otázka výhodnosti takejto dlhej doby nájmu pre obec. Za taký dlhý čas sa totiž môžu okolnosti (inflácia, ceny energií) zmeniť natoľko, že pôvodne dojednaný nájom nebude ani zďaleka pokrývať nároky nehnuteľnosti. Preto je vždy výhodnejšie dojednať nájom na dobu určitú na kratší čas a následne ho v prípade spokojnosti obnovovať, resp. uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú s jasnými a jednoduchými možnosťami jej výpovede.
  3. V prípade neplatenia nájomného prevádzkovateľom ho obec vyzve na dodatočnú úhradu dlžnej sumy, pričom mu uloží lehotu na splnenie povinnosti nie kratšiu ako 30 dní. Samozrejme, vždy je to konkrétnom vedení obce a úplne teoreticky by sa toto ustanovenie dalo zneužiť, napr. stanovením neprimerane dlhej doby na dodatočné splnenie dlhu.
  4. Nepochopiteľné je dojednanie výpovednej lehoty na tri roky, dokonca s odkazom na platnú právnu úpravu. Podľa občianskeho zákonníka je výpovedná lehota pri nájme nehnuteľností 3 mesiace. Podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je to rovnako 3 mesiace. Tiež v zákone o sociálnych službách som nenašiel žiadne ustanovenie, ktoré by sa zaoberalo dĺžkou výpovednej lehoty - jediná trojročná lehota je spomínaná v § 64 ods. 4, tam sa však uvádza, že samotná nájomná zmluva musí byť uzatvorená najmenej na tri roky, t.j. žiadna zmienka o výpovednej lehote. Takto dlhá výpovedná lehota je neštandardná.
  5. Zmätočné je ustanovenie o výške nájmu (čl. III. bod 1.) - nájomné je uvedené ako ročné, no platí sa štvrťročne podľa počtu klientov v konkrétnom mesiaci. Pritom chýba povinnosť prevádzkovateľa obec o počte klientov informovať pre potreby fakturácie.
  6. Úplne zlé je ustanovenie čl. IV. bod 7. o zmluvnej pokute, ktoré svojím znením zaväzuje aj obec (formuláciou "zmluvné strany"), takže ak by sa napr. obec rozhodla zmluvu vypovedať z iného dôvodu ako uvedeného v čl. II. ods. 4, musela by takúto pokutu zaplatiť. Pokuta je vo výške 100 000 EUR. S poukazom na dĺžku nájmu (cca 30 rokov) je tento bod zmluvy pre obec nevýhodný. Celkovo zle je pritom v zmluve riešené jej ukončenie, t.j. výpoveď a odstúpenie od zmluvy (ktoré nie je upravené vôbec). Ideálny by bol v tomto prípade jednoduchý odkaz na výpoveď a odstúpenie podľa zákona č. 116/1990 Zb., resp. Občianskeho zákonníka.
  7. V zmluve vôbec nie je riešená otázka úhrady služieb poskytovaných spolu s nájmom (energie, vodné, stočné a pod.). Bude ich hradiť obec, alebo prevádzkovateľ?

Ďakujem za Vašu pozornosť.

S pozdravom

Richard Červienka

 


Viac tu: https://kveci.webnode.com/news/bude-pohoda-v-bernolakove-/