BOT (Bernolákovské ochotnícke teátro) v Poórovom Kultúrnom dome skončilo.

06.10.2013 13:19
Bernolákovské ochotnícke teátro (v zastúpení ja) žiadalo o priestory Kultúrneho domu na nácvik divadelného predstavenia. Žiadali sme o priestory v každú sobotu od 9:00 do 11:00 a v jeden pracovný deň večer - tu už podľa dohody s vedúcou Kultúrneho domu.
A starosta sa zase raz pekne vyfarbil. V odpovedi (ktorú si celú môžete prečítať nižšie) píše, citujem: "...nie je efektívne, aby skúška ochotníckeho divadla prebiehala každú sobotu doobeda. Je to záťaž pre pracovníčky kultúrneho domu....." a ponúka nám skúšať v Kultúrnom dome súbežne len vtedy, keď  v ňom bude prebiehať iné podujatie 1x týždenne.
A žiada ma obratom o písomné vyjadrenie.
O efektívnosti starostových rozhodnutí sa teraz rozpisovať nebudem. Nabudúce.
Za všetky spomeniem napríklad efektívnosť jak vyšitú, keď na každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva (ktorých už bolo minimálne 15) presedia zamestnanci obecného úradu celý deň len tak v zasadačke Kultúrneho domu. Tak tomu sa hovorí efektívnosť. Minimálne 15 pracovných dní mohli pracovať pre občanov Bernolákova, starosta ich necháva vysedávať úplne zbytočne na schôdzach obecného zastupiteľstva.
Je to efektívne?
Pomaly už celý pracovný mesiac presedeli zbytočne v zasadačke - do konca volebného obdobia ho tam presedia určite. A kto im to platí celé? Nemusíte ani hádať. Samozrejme, že my všetci občania Bernolákova.
Starosta namiesto toho aby sa tešil a podporoval kultúrne aktivity občanov Bernolákova, robí nezmyselné obštrukcie.
A robí ich štýlom, že ponúka nereálne (no veď nech si on skúsi nacvičovať dialógy a scenáre v Kultúrnom dome, keď tam súbežne prebieha iná akcia) ale pozor - stále je to ponuka z jeho strany.
A ja som ten, ktorý jeho "veľkorysosť" musí odmietnuť. Lebo je to proste nereálne, takto nacvičovať divadelnú hru.
Takže už nestojíme o Poórov Kultúrny dom. Nacvičovať budeme inde a aj premiéra divadelnej hry bude na inom mieste v Bernolákove.
A Poórovi sa to pekne zbiera. Pomaly napíšem knihu.
S pozdravom
Richard Červienka

PS: A tento Poór kandiduje na poslanca BSK vo voľbách, ktoré budú už 9.11.2013 !!!
Ja si myslím, že ho treba jednoznačne nevoliť.