Bojko obyčajný.

05.06.2013 05:21

JUDr. Bečica poslal mailom takéto vyjadrenie starostu Poóra vo veci pozvania na Obecné dišputy, ktoré sa uskutočnili včera v zasadačke Kultúrneho domu.

Pán starosta a zároveň poslanec BSK sa bojí prísť medzi občanov diskutovať.