Bernolák číslo 1/2012

03.03.2012 15:59
Článok do Bernoláka č. 1/2012:

 

Zároveň čakáme, či redakčná rada dá priestor i druhej strane na vyjadrenie sa k Penziónu Pohoda. Vyzvali sme Mgr. Melichárkovú listom, aby tak urobila v prvom vydaní Bernoláka v tomto roku.