Bankomat VUB banky je realitou :)

29.11.2013 20:27

V spolupráci s VUB bankou a p. Alojzom Šutkom si Vám s radosťou dovoľujeme oznámiť, že v priebehu mesiaca december 2013 bude inštalovaný bankomat VUB banky v priestoroch polyfunkčného objektu na Hviezdoslavovej ulici. Bankomat bude inštalovaný zvonku predajne Teta Drogerie.

Ďakujem za spoluprácu pánovi Šutkovi ako aj pánovi Mullerovi z VUB banky. Verím, že bankomat prispeje k zvýšeniu občianskej vybavenosti v našej obci.