Aktivita poslanca Ľubomíra Poóra

03.11.2013 20:54

V októbri 2013 som si v obciach nášho obvodu zisťoval ako to je s aktivitou súčasného poslanca Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Ľubomíra Poóra. Do Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Malinova i Zálesia som poslal list s dvoma otázkami.

Z Chorvátskeho Grobu mi prišla odpoveď od prednostu obecného úradu Petra Matulu, z Ivanky pri Dunaji prišla odpoveď od starostky obce Magdalény Holcingerovej, z Malinova prišla odpoveď od starostky obce Evy Godovej a zo Zálesia prišla odpoveď od starostu Jozefa Meška.

 

Prvá otázka:

Koľkokrát bol Ing. Ľubomír Poór, poslanec BSK za 17. volebný obvod, osobne informovať občanov Malinova o aktivitách a plánoch BSK i jeho vlastnej aktivite ako poslanca BSK, na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v Malinove vo volebnom období 2009-2013?

 

Chorvátsky Grob: „Obec Chorvátsky Grob nemá vedomosť o tom, aby Ing. Ľubomír Poór osobne informoval občanov Chorvátskeho Grobu o aktivitách a plánoch BSK, ako aj jeho vlastnej aktivite ako poslanca BSK na zasadnutiach OcZ vo volebnom období 2009-2013.“

 

Ivanka pri Dunaji: „Ing. Ľubomír Poór, poslanec BSK za 17. volebný obvod bol vo volebnom období 2009-2013 jedenkrát osobne informovať občanov na zasadnutí obecného zastupiteľstva o aktivitách a plánoch BSK i jeho vlastnej aktivite ako poslanca BSK.“

 

Malinovo: „Poslanec Ľubomír Poór sa nezúčastnil na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malinove vo volebnom období 2009-2013.“

 

Zálesie: „Pán poslanec BSK Ing. Ľubomír Poór sa zúčastnil a informoval o aktivitách a plánoch BSK na dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Informoval o trasovaní pripravovaného obchvatu D4 a druhýkrát o príprave a tvorbe Územného plánu BSK a PHSR. Zaviazal sa byť nápomocný pri presadzovaní myšlienky dopravného pripojenia obce Zálesie na kruhový objazd Bernolákovo, čo sa aj podarilo, a tvorí súčasť dopravného riešenia ÚP BSK.“

 

Druhá otázka:

Zvolal poslanec Poór verejné zhromaždenie občanov obce, za účelom informovať ich o svojej činnosti a diskutovať s nimi na témy spojené s agendou BSK, vo volebnom období 2009-2013?

 

Chorvátsky Grob: „Obec Chorvátsky Grob nemá vedomosť o tom, aby Ing. Ľubomír Poór zvolal verejné zhromaždenie občanov Chorvátskeho Grobu za účelom informovania ich o svojej činnosti, ako aj vedených diskusií spojených s agendou BSK, vo volebnom období 2009-2013.“

 

Ivanka pri Dunaji: „Poslanec Ing. Ľubomír Poór zvolal v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji vo volebnom období 2009-2013 verejné zhromaždenie občanov Ivanky pri Dunaji, informoval o svojej činnosti a diskutoval na témy spojené s agendou BSK.“

 

Malinovo: „Dňa 6.9.2013 sa zúčastnil osobne v Malinove na stretnutí občanov, kde informoval o plánoch a aktivitách BSK.“

 

Zálesie: „Verejné zhromaždenie občanov Zálesia nezvolával, ale dostávame od neho pravidelné informácie o dianí v BSK elektronickou cestou.“

 

Moje zhrnutie aktivity poslanca Poóra za 4 roky vo funkcii poslanca BSK:

 

     Na obecnom úrade v Chorvátskom Grobe nemajú vedomosť o tom, aby Poór informoval občanov, či už prostredníctvom schôdze obecného zastupiteľstva alebo z vlastnej iniciatívy – zvolaním verejného zhromaždenia.

     V Ivanke pri Dunaji bol až jedenkrát za 4 roky na schôdzi obecného zastupiteľstva a až jedenkrát za 4 roky diskutoval verejne s občanmi.

     V obci Malinovo sa poslanec Poór nezúčastnil za 4 roky ani jedného zasadnutia obecného zastupiteľstva a s občanmi sa stretol až tento rok šiesteho septembra – dva mesiace pred voľbami do BSK.

     Z obce Zálesie starosta odpísal, že poslanec Poór tam bol dokonca 2x za štyri roky informovať občanov prostredníctvom schôdze obecného zastupiteľstva. Verejné zhromaždenie občanov nezvolal ani raz. Dokonca sa mu tu aj niečo podarilo vybaviť. No neviem, neviem.... veď ten istý nakopírovaný sľub ohľadom obchvatu D4 má Poór znovu uvedený na svojej web stránke. Presne ten istý text. Takže, čo vybavil?

 

Čo k tomu dodať?

     V Chorvátskom Grobe nič, v Ivanke pri Dunaji 2x, v Malinove sa stretol s občanmi len raz – aj to dva mesiaci pred voľbami a v Zálesí bol 2x.

To je aktivita poslanca Poóra za 4 roky jeho činnosti poslanca. Takto chodil medzi ľudí nášho obvodu. V Bernolákove to nie je o nič lepšie. Nezvolal ani jedno zhromaždenie občanov, a až dvakrát  informoval o plánoch BSK na schôdzach obecného zastupiteľstva, ktorých bolo v Bernolákove už spolu 18.

Je to bieda.

     Koho alebo čoho a bojí? Bojí sa predstúpiť pred širokú verejnosť. Nebodaj by hrozila nepríjemná otázka a čo potom? Ale veď aj nepríjemná otázka patrí k verejnej funkcii. Ľudia majú otázky rôzneho typu. A treba im čeliť a obhájiť sa. Nie utekať. Ale na stretnutia dôchodcov, záhradkárov, tak tam chodí ako na bežiacom páse. Tam mu nehrozí nič. No postaviť sa pred širokú verejnosť a zodpovedne čeliť otázkam ohľadom jeho výkonu verejnej funkcie poslanca BSK, tak to nie, na to on nemá.

 

     Nuž ale takto sa predsa seriózny poslanec, ktorý má reálny záujem o svoju prácu a chce pomáhať ľuďom, nespráva. Nemôže sa takto správať. Je to hanba! A aj práve vďaka takejto (ne)činnosti je úrad Bratislavského samosprávneho kraja ponímaný ako úplne zbytočná inštitúcia. Veľa ľudí nevie, na čo nám vlastne slúži, prečo tu je.

 

     Po štyroch rokoch došlo k odpočtu práce poslanca Poóra. Ja neviem, čo vlastne poslanec Poór chce. Byť poslancom nie je prestíž, je to robota. 

Práca s ľuďmi.

 

PS: Keď si pozriete stránku: www.region-bsk.sk, v priečinku „Zastupiteľstvo BSK“ kliknite na odkaz: „Poslanecké dni – stretnutia s občanmi II.“ Tretí v poradí je uvedený Ľubomír Poór (SMER-SD), kliknite na jeho meno a  ...... NIČ. Žiadna aktivita pána poslanca BSK.

 

Richard Červienka