Ako sa robí verejná diskusia PRED PRED PRED jej konečným schválením v mestskom/obecnom zastupiteľstve.

27.05.2011 18:29

Takto sa robí verejná diskusia s občanmi PRED schválením v mestskom/obecnom zastupiteľstve.