Ako sa diskutuje v Chorvátskom Grobe.

12.07.2011 10:15

Oznam – Pravidelné stretnutia so starostom a poslancami

Nakoľko nie je časovo možné zabezpečiť všetky individuálne žiadosti o stretnutia a odpovede na množstvo e-mailov navrhujem zaviesť pravidelné verejné diskusie občanov so starostom každú druhú stredu v nepárnom týždni v čase od 16:30 do 18:00 v zasadačke obecného úradu v Chorvátskom Grobe. Prvé stretnutie by bolo už túto stredu 6.7.2011. Stretnutí sa podľa pracovných možností zúčastnia aj poslanci. Preto pozývam všetkých občanov na tieto osobné diskusie.

Ing.arch. Miroslav Marynčák

starosta obce