Ach, jaj, tí naši poslanci....

09.10.2013 23:56
Pozrel som si záznam z 18. riadnej schôdze obecného zastupiteľstva u nás - v Bernolákove, ktorá sa konala 24.9.2013.
Inaj je trápne ako Poór a Bečica najprv podávajú siahodlhé komentáre ku všetkým navrhnutým bodom do zmeny programu schôde a až potom poslanci pristúpia k hlasovaniu.
Páni Poór a Bečica - poslanci sa vymáčknu aj bez vašich litánií, sú to dospelí ľudia. Nie cvičené opice - alebo...? ...No v každom prípade sa páni Poór a Bečica poistili a podali svoje vysvetlenia s odkazmi medzi riadkami ako hlasovať.
Poslanec Ivan Trubač sa tu zachoval skvele, otvorene skritizoval starostu, že ovplyvňuje poslancov pred hlasovaním. A dávam mu jednoznačne za pravdu.
Na začiatok odbočím: Okrem môjho návrhu na zriadenie vyšetrovacej komisie, ktorá by prešetrila efektívne minutie peňazí na zakúpenú IT techniku v roku 2013, boli podané aj viaceré iné návrhy na doplnenie programiu tejto schôdze. Samotný starosta Poór podal návrh na doplnenie programu o zadanie urbanistickej štúdie na obytnú zónu Chalupkova 2 - podľa neho je to jednoduchý materiál (pre túto jednoduchosť ho poslanci zrejme videli prvýkrát až na stole 18. riadnej schôdze...ktovie, či všetci...), gro inžinierskych sietí je tam už vybudovaných, je potreba to už len dať legislatívne do poriadku. Och, ešteže tam sedel poslanec Molnár, inak by nedbal Poór to automaticky zaradiť do programu. Poslanec Molnár ho upozornil, že poslanci budú aj o tomto bode a jeho zaradení do programu hlasovať. Tak Poór curigol a hlasovalo sa. Hádajte ako...? Prešlo to.
Ďalší bod programu, ktorý navrhol poslanec Molnár bolo odvolanie hlavnej kontrolórky obce. Prešlo to. Odporúčam pozrieť si záznam zverejnený na webe obce.
No a teraz k môjmu návrhu na zriadenie vyšetrovacej komisie, ktorá by prekontrolovala efektívnosť nákupu IT techniky na obecnom úrade za rok 2013. Tak ako som písal vyššie, pre zmenu teraz nie Poór ale pán právnik Bečica sa pustil, pred hlasovaním poslancov, do svojho odborného výkladu paragrafu zákona, na ktorý som sa pri tejto kontrole odvolal. Nikde sa v tomto paragrafe, podľa Bečicu, nepíše o zriadení vyšetrovacej komisie. A neodporúča takúto komisiu zriadiť. Čo tam po tom, že ho o to žiada občan tejto obce, ktorý mu prispieva na jeho každomesačný veľký plat. Už len kvôli tomu ste mali vyšetrovaciu komisiu zriadiť, pán Bečica. Občan sa na Vás (Vás ako Obecný úrad všeobecne alebo teda starostu obce) obrátil v dobrej viere, že budete konať keď má podozrenie. A vy nič. Po svojom si vysvetľujete zákony. Takže ešte raz: Odvolal som sa na odsek zákona, ktorý hovorí o tom, že poslanec je oprávnený zúčastniť sa kontroly, ktorú zriaďuje orgán obce. A kto je orgán obce? No predsa starosta a obecné zastupiteľstvo. Tak čo bránilo starostovi ako orgánovi zriadiť komisiu? No svedomie predsa. Čo iné? Nebodaj by sa na niečo prišlo.
Poór chcel vedieť, čo konkrétne chcem kontrolovať. Však všetko, pán Poór. Od začiatku roka 2013. Jasne som to napísal do žiadosti.
Nuž teda, Bečica podal svoj právny výklad, neodporučil zriadenie vyšetrovacej komisie. No a až po tomto prednese sa išlo hlasovať:
Nehnevajte sa na mňa, stopnite niekto tých dvoch pánov konečne. Myslím tým Poóra a Bečicu. Nech neovplyvňujú svojimi názormi dopredu poslancov. Aj keď poslanec Požár síce vystúpil a uistil poslanca Molnára, že jeho nikto neovplyvňuje :) nie je jednoducho na mieste aby takto postupovali starosta a jeho zástupca. Nie je to správny postup. Nech sa zdržia svojich komentárov pred hlasovaním. Dôležití sú tu poslanci, ich názory a ich diskusia.
Prejdime k hlasovaniu. Na začiatok napíšem, že poslanec Slaný nebol prítomný, ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov zo schôdze.
Kto je ZA, aby bola zriadená vyšetrovacia komisia na kontrolu efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na zakúpenú IT techniku na Obecnom úrade za rok 2013?
Ivan Trubač - hlasoval ZA (všetka česť)
Alexander Molnár - hlasoval ZA (všetka česť)
Emília Biznárová - hlasovala ZA (všetka česť)
Ľuboš Štica - ZDRŽAL SA (Škoda Ľuboš, že nemáš názor v takto dôležitých veciach. Vo svojom predvolebnom článku v Bernoláku č. 3/2010 totižto píšeš občanom tejto obce, citujem: "Za prvoradú úlohu považujem správne rozhodovanie pri využívaní a prerozdeľovávaní verejných financií, ktoré musia byť použité pre dobro nás všetkých...".)
Katarína Koporcová - hlasovala PROTI, pritom v predvolebnom článku pred voľbami 2010 občanom píše, citujem: " Budem so svojimi voličmi (moja poznámka: kto ste ju nevolilli, máte smolu, len so svojimi voličmi sa baví - tak konečne viem, prečo so mnou nie :)  ) rozprávať a všetky ich požiadavky, názory a pripomienky sprostredkovane odovzdávať a riešiť na zasadnutiach OZ."
A čo ostatní občania obce, pani Koporcová? Tí Vás nezaujímajú? Len voliči? A ako viete, kto Vás volil ak to nie v našej obci?
Rastislav Požár - hlasoval PROTI, vyštudovaný ekonóm, ani len nezbystril pozornosť, že občan obce sa dožaduje finančnej kontroly. Vo svojom profesionálnom živote je ekonóm, no míňanie obecných peňazí ho netankuje. A čo keby kontrola preukázala, že všetko bolo správne? Veď aj tak to mohlo celé dopadnúť? Zlyhali ste, Rasťo. Vo svojom predvolebnom článku sa prihovárate občanom nasledovne, citujem:" Cítim sa vo svojich 35 rokoch mladý a plný elánu pustiť sa do práce v našom spoločnom záujme naplno." Jááááj, musí to byť spoločný záujem, teda aj Váš záujem. Nestačí len záujem občana?
Darina Švardová - hlasovala PROTI. Čo k tomu dodať. Predsedníčka Finančnej komisie hlasovala proti. Hanba. Vo svojom predvolebnom článku píše, citujem: " Mojim cieľom je zamerať sa...na zlepšenie informovanosti občanov o používaní finančných prostriedkov."
Hanba, pani Švardová, Vaša hanba je toto, ako remeň!
Miroslav Káčer - hlasoval PROTI. Sebaisto, bez zaváhania. Usmievajúc sa popod fúzy. Ani len predvolebné sľuby nemusí dávať. Svoje miesto v poslaneckej lavici má isté. Aspoň zatiaľ to vždy vychádzalo, že? Ale dokedy... dokedy.....občan nie je blbý, občan vidí....aj Káčera.
Stanislav Bečica - nuž, čo k nemu dodať. Poslanec a zároveň zástupca starostu. Neskutočné. Možné len v Bernolákove. Jáááj, a ako hlasoval? No samozrejme PROTI. Ako ináč, že?
Helena Černayová - hlasovala PROTI. Škoda je Vás, pani Černayová, v obecnom zastupiteľstve. Ste milá, angažujete sa v kultúre, je to všetko fajn. Ale skúste porozmýšľať viac čo a ako ďalej....nie je nutné byť poslankyňou, v kultúre môžete byť tak silno angažovaná ako doteraz i bez mandátu poslanca. Ako to povedať slušne...človek by mal vedieť kedy už proste stačilo...
Ale posledná veta platí pre viacero poslancov, ktorí momentálne sedia v obecnom parlamente.
Toľko moje postrehy a názory.
S pozdravom
Richard Červienka
 
PS: A ešte jedna faktická poznámka k Poórovi: Celý čas drzo nespomenul fakt, že aj on obdržal žiadosť odomňa (ako starosta obce) ohľadom zriadenia vyšetrovacej komisie, ktorá by posúdila efektívne minutie našich peňazí na zakúpenú IT techniku - žiadal som ho v písomnej žiadosti o zaradenie tejto veci do programu 18. riadnej schôze obecného zastupiteľstva. Ešteže som ho už dávno prekukol a žiadosť som pre istotu poslal aj poslancovi Molnárovi, ktorý ju na schôdzi predniesol. Inak by na schôdzi nepadlo o kontrole ani len slovko. No pekne.... to sme teda dopadli.

A tento Poór  bez hanby kandiduje  znovu na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja vo voľbách, ktoré budú 9.11.2013.