4. (mimoriadna) schôdza obecného zastupiteľstva

06.03.2011 21:28

V sekcii "Naše projekty" nájdete nový príspevok ohľadom štvrtej (mimoriadnej) schôdze Obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala 28. februára 2011.