3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

01.02.2011 09:00

Dnes sme sa zúčastnili 3. schôdze Obecného zastupiteľstva, kde sa prerokúvalo viac ako 20 bodov programu...viac v sekcii Naše projekty/ZASADNUTIA