Starosta a jeho zástupca si rozdelia pekný balík peňazí...

12.01.2014 21:02

Mzdy a odvody na obecnom úrade:
Rok 2013 v sume 352500 Eur
Rok 2014 v sume 385000 Eur
Rozdiel: 32500 Eur
Prečo tento rozdiel? 
V texte komentára k týmto položkám sa nič nezmenilo, až na nasledovné, pribudla položka: odstupné pre starostu obce a zástupcu starostu obce.
Mám tomu rozumieť tak, že starosta a zástupca si idú na konci roka 2014 rozdeliť spolu odstupné vo výške 32500 Eur? Odkiaľ prišli na túto sumu? Pýtame sa na to ekonómky pani Nagyovej.

A pani Nagyová odpovedala. Viď priloženú kópiu odpovede. Takže 32500 Eur si rozdelia starosta so zástupcom starostu.
Nuž, zo zákona má starosta nárok na odstupné (čo už, s týmto nič nenarobíme, je to smutné), kolektívnu zmluvu som nevidel, takže k tomu sa neviem vyjadriť. No suma je nehorázna. Morálne právo na tieto peniaze nemá ani jeden z nich!