Náš tím

Mgr. Richard Červienka

Predseda občianskeho združenia K VECI

Email: richardcervienka@gmail.com

 

Volám sa Richard Červienka, narodil som sa 31. januára 1979 v Lučenci. Bývam v Bernolákove na Poštovej ulici č. 6. Pochádzam z malej dedinky v okrese Lučenec – z Buzitky. Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci v roku 1997 som bol dva roky nezamestnaný a v apríli roku 1999 som rukoval na vojnu, do poddôstojníckej školy do Martina. Základnú vojenskú službu som ukončil v marci 2000. Na jeseň v roku 2000 som odišiel za prácou do Bratislavy, kde som žil do konca roka 2010. Bernolákovo navštevujem od roku 2002. Koncom roka 2010 som sa sem presťahoval a od januára 2011 tu mám trvalý pobyt.

Čo sa týka môjho vzdelania, v roku 2006 som začal študovať na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, odbor medzinárodné vzťahy. Štúdium som úspešne ukončil v júni 2009 titulom bakalár. Počas štúdia som zistil, že ma viac ako medzinárodné vzťahy zaujíma verejná politika. Od septembra 2009 som preto pokračoval v externom štúdiu verejnej politiky a ekonómie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V auguste 2012 som magisterské štúdium úspešne ukončil. V súčasnosti pracujem v Bagetke na Račianskom mýte v Bratislave ako vedúci.


V Bernolákove som vo februári 2011 založil občianske združenie K VECI lebo mi nie je ľahostajné čo sa v obci deje a ako obec Bernolákovo napreduje. Zároveň sa v združení snažíme získať  finančné prostriedky na podporu rôznych projektov. V sekcii "Projekty K VECI" môžete vzhliadnuť už podporené projekty i ďalšiu činnosť nášho združenia. Zvyšovanie občianskej vybavenosti v obci patrí tiež medzi priority K VECI.

Mgr. Lucia Kancírová

Člen občianskeho združenia K VECI

Email: lucka.kancirova@gmail.com

 

Volám sa Lucia Kancírová, narodila som sa 23. januára v Bratislave, mám 28 rokov a od narodenia bývam v Bernolákove na Bernolákovej ulici č. 54. Od malička som tu vyrastala, chodila do školy, bývala. Po ukončení štúdia informatiky na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave v roku 2004 som rok študovala na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štúdium som prerušila, pretože ma viac zaujímala práca v kultúre, najmä zameranie na umenie - divadlo. V roku 2005 som preto začala študovať kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde som v roku 2011 v júli úspešne promovala s titulom magister. Aktívne v oblasti divadla pracujem, som spoluzakladateľkou B.O.T. – ochotníckeho divadla v Bernolákove. Od apríla 2012 bývam a pracujem v Británii - Manchestri - no napriek tomu sa stále aktívne zaujímam o dianie v Bernolákove.

V našom OZ som dostala šancu prispieť svojou troškou a vylepšiť miesto, kde žijem. Páči sa mi koncept transparentnosti v otázke verejnej politiky na regionálnej úrovni. Ak svojimi činmi dopomôžeme k pozitívnej zmene aspoň v jednej oblasti, naše snaha nebola márna :)

Peter Kolarovič

Člen občianskeho združenia K VECI

Email: kolarovic.peter@gmail.com

 

 Volám sa Peter Kolarovič, narodil som sa 9. októbra 1987 v Bratislave, mám 26 rokov a od svojho narodenia bývam v Bernolákove na Dukelskej ulici č. 2. Po ukončení Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave v roku 2006 som tri roky študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor Finančný manažment. Rok po zanechaní štúdia na Ekonomickej univerzite som navštevoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor Psychológia, ktorú som po roku štúdia taktiež zanechal. Momentálne som zamestnaný v susednej obci - Ivanke pri Dunaji, kde pracujem ako pomocný účtovník.

 

Mgr. Zdena Šaušová

 

Člen občianskeho združenia K VECI

Email: brezovjakova.zdena@gmail.com

 

Volám sa Zdena Šaušová, narodila som sa 23. augusta 1979 v Bratislave. V Bernolákove bývam od narodenia, na Záhradnej ulici č. 75. V Bernolákove som chodila aj na základnú školu. Po ukončení stredoškolského štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, odbor asistent výživy, som si našla zamestnanie v úplne inej oblasti, v školstve. Na Základnú školu v Bernolákove som nastúpila v januári 1997 najskôr ako vychovávateľka, neskôr ako učiteľka a moje zamestnanie trvalo nepretržite až do roku 2011. V roku 2007 som úspešne ukončila aj magisterské  štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Momentálne pracujem na ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. 


Záznamy: 1 - 4 zo 4